วิดีทัศน์การบรรยายปฐมนิเทศ

  • คลิบบรรยาย บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศปป.4 ตอนที่ 1

https://drive.google.com/file/d/1mDrcJmCi9R5pI2rLWH3UcVFxvPXjzh1k/view?usp=sharing

  • คลิบบรรยาย บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศปป.4 ตอนที่ 2

https://drive.google.com/file/d/1zceh2HOI-M99N0N9q4FkbpGq9IRIQznV/view?usp=sharing

  • คลิบบรรยาย บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศปป.4 ตอนที่ 3

https://drive.google.com/file/d/1GAxKW_G6ygxsRn44_DcUMu_R0C0Y4zHR/view?usp=sharing

  • คลิบบรรยายกฏหมายด้านความมั่นคง และการละเมิด

https://drive.google.com/file/d/1UeotlPE59xVYKnZgDElpVrXMCnF7vFqi/view?usp=sharing

งานของหน่วย