เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๓๐ ศศว.กอ.รมน. รับฟังการประสานและการบรรยายสรุปฯ ของ กอ.รมน.ภาค ๓ เรื่อง “โครงการสร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง สร้างรายได้” โดย ศนป.กอ.รมน.ภาค ๓ และ “โครงการ กอ.รมน. Complex จว.พ.จ. โดย พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร กอ.รมน. ภาค ๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

งานของหน่วย