เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พล.ต.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศศว.กอ.รมน. พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคาระวะ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ณ ห้องรับรอง บก.ทภ.๓ จว.พ.ล. ในโอกาสที่ ศศว.กอ.รมน. เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลหลักสูตรการอบรมบุคลากรด้านความมั่นคง (ครั้งที่ ๑) และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง รุ่นที่ ๑ – ๓” ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ ประกอบด้วย รอง ผอ.รมน.จว., นขต.กอ.รมน. ภาค ๓ (ฝ่ายทหาร, ฝ่ายพลเรือน ) รวม ๑๗ จว. ภาคเหนือ และ กำลังพลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จม. รุ่นที่ ๑ – ๓ ของทั้ง ๑๗ จว. (รวมกำลังพลฯ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ และ สย.๒) ร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร กอ.รมน. ภาค ๓ โดยมี พล.ต.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศศว.กอ.รมน. เป็นประธาน และ พ.อ.ศราวุธ เกิดหล้า รอง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๓ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

งานของหน่วย