กอ.รมน. จัดการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 12-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องกรุงธน โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา แผนงานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แนวทางการดำเนินงาน และ การปฏิบัติงานในการป้องการและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยมี พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เลขาธิการ กอ.รมน. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

งานของหน่วย