ศศว.กอ.รมน. จัดปัจฉิมนิเทศและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดการด้านความมั่นคง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี พล.ต. ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.ศศว.กอ.รมน. กรุณาเป็นประธาน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร “ระดับปฏิบัติ” และสร้างเครือข่ายของบุคลากร กอ.รมน. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นประโยชน์ในการประสานงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจนถึงข้าราชการสัญญาบัตรชั้นยศไม่เกินพันโท หรือเทียบเท่า, ข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน ๕๐ คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๔ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

งานของหน่วย